Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Дистанционно обучение на ученици.

В световен план съществуват множество платформи и инструменти, които позволяват продължаване на учебния процес и в условия на грипни ваканции. Дистанционното обучение може първоначално да изглежда трудно, но след подходяща подготовка от страна на учители и информиране на ученици и родители процесът може да е много удобен.

В допълнение на препоръките по-долу, ние, експертният от “GoEdu.eu” можем да помогнем на учители и директори за практическото въвеждане на методи за дистанционно обучение. Поради моментната забрана за провеждане на присъствени обучения на учители бихме могли да предоставим стандартните ни обучения онлайн (или да организираме според нуждите на конкретно училище адаптиран вариант).

Как да се планира дистанционно обучение?

Какви са ключовете точки за нормално протичане на едно такова обучение, (интернет свързаност, цифрови умения на учители и ученици), избор на най-подходящи инструменти, нуждата да се гарантира включване на всички ученици (вкл. с увреждания или с ниски доходи), правила за дистанционното обучение и следене на процеса, защита и сигурност на данните.

Дистанционно обучение

Безплатни образователни приложения и платформи за дистанционно обучение
Приложения и платформи за провеждане на часове онлайн в реално време

Учителите могат да водят часовете си онлайн от своя дом или месторабота, като излъчват на живо дадена дейност или урок. Някои от решенията включват Skype, Zoom и Hangouts Meet, които са налични на много различни езици.

За обработка на образователни видеа: Edpuzzle (скъсяване, добавяне на бележки и тестове към видеа).
За публикуване и управление на собствени видеа: YouTube.
За сканиране и обработка на хартиени материали: Microsoft Office Lens, CamScanner, Adobe Scan.
Отговори на въпроси и задачи онлайн, чрез “умно” изчисляване на структурирана информация: Wolfram|Alpha;
Създаване на 3D модели, в помощ по математика: SketchUp;
За създаване на графики, 3D модели и други: ГеоГебра;

Дистанционно обучение

Домашният офис и компютърът

Проблеми с AutoCAD

Посетете нашата Facebook страница, там може да зададете своите въпроси и да получите компетентни отговори по теми свързани с компютърни услуги.

Блокове с атрибути и спецификация на армировка

Блокове с атрибути и спецификация на армировка

Блокове с атрибути, спецификация на армировка.

Как да автоматизираме спецификацията на армировка в конструктивните чертежи правени с AutoCAD? И така еднозначен отговор на въпроса няма. Основно вариантите са с помощта на програмиране или без ползването на някакъв програмен език. Ако става въпрос за програмиране обикновено се използва AutoLISP, който се явява част от AutoCAD. В интернет могат да се намерят такива програми, но те не винаги отговарят на изискванията и стила на работа на потребителите. От друга страна не всеки потребител има възможност и желание да програмира. По тази причина ползването на блокове с атрибути е добра алтернатива. В последствие информацията се извлича и дообработва в Excel. Всичко това става със стандартните средства на AutoCAD.

Създаването на блок с атрибути не би трябвало да представлява сериозна трудност за средно напреднал ползвател на AutoCAD и AutoLISP. Надписването на позициите на армировката включва в себе си информация за броя, диаметъра и дължината на армировъчния прът. Останалата информация, която не подлежи на последващо извличане може да бъде едноредов текст. Всичко това се групира в блокова дефиниция и с готовия блок се надписват позициите в армировъчния план. Следва извличането на информацията от блоковете и нейното импортване в екселски файл. След 5 минутна обработка в Excel количествата на армировката са пресметнати. Остава данните да се нанесат в таблица в конструктивния чертеж.
В крайна сметка ползването на блокове с атрибути е един ефективен начин за решаване на поставения проблем без намесата на средства за програмиране. За повече информация facebook, или може да посетите сайта ни Учебен Център – GoEdu.

Ползване на референции в AutoCAD

Ползване на референции в AutoCAD

Референции в AutoCAD

Използването на външни референции в AutoCAD е едно мощно средство за организация и ускоряване на чертожния процес. Външната референция (External Reference) по същество е подложка. Например архитектурното разпределение може да бъде такава подложка за останалите проектанти. Ако подложката е прикачена към работния файл на съответния проектант като референция, това би облекчило много работата му.

Промяната в референтния файл ще се виждат в чертожния файл към който са прикачени при всяко повторно зареждане на референцията (XREF). Външните референция могат да бъдат различни по тип файлове: снимки (image), чертеж (dwg file) или PDF.
При работа с XREF може да се спазва една от двете основни концепции: Възможно е една референция да е споделена между множество чертежи, както и множество референции да са прикачени към един чертеж. Всичко зависи от конкретната задача.

В добавка работен чертеж с прикачена референция може да бъде прикачен като референция на друг чертеж. В такъв случай стои въпроса за видимостта на вложените референции и предпазването от възникване на кръгова референция. Последното зависи от типа на референцията (Reference Type), който може да бъде: Attachment и Overlay.

При ползването на XREF файлове следва да се държи сметка за следното: Мерните единици на работния и референтния чертеж трябва да бъдат коректни (обикновенно мерната единица в двата чертежа е една и съща). Друг проблем представлява споделянето на чертеж с външни референции.

Това се дължи на факта, че референцията за разлика от блока не става автоматично част от чертежа в който се вмъква. Поради тази причина файловете с референции трябва да се записват и споделят заедно с референтните им файлове.

За Повече информация за работа с XREF посетете: сайта ни или facebook страницата.

Динамични блокове в AutoCAD

Динамични блокове в AutoCAD

Динамични блокове в AutoCAD, AutoLISP, Annotative.

Едва ли вече има потребител на AutoCAD, който не може да ползва в своята работа блокове. Все повече хора са запознати с предимствата на класическите статични блоковете. Не така обаче стои въпроса с динамичните блокове за огромно съжаление. Въпреки, че AutoCAD предоставя възможност за работа с динамични блокове от 2006 година все още много малко хора са запознати с тях. И така: Какво представляват динамичните блокове? Голямото предимство на динамичните блокове пред статичните такива е, че те на практика могат да заменят много множество обикновени класически блокове.

Един динамичен блок позволява смяна на визуализацията, промяна на размера, ъгъла на завъртане, огледално преместване и т.н. Всичко това се осъществява лесно и интуитивно с помощта на допълнителни манипулатори. Дефинирането на самите динамични блокове става с добавяне на параметри към които се прикача съответно действие. В допълнение към това има възможност за налагане на геометрични ограничения, което допълнително увеличава гъвкавостта на динамичните блокове. Може би звучи сложно, но не е чак толкова. А и всяка минута заделена за изучаването им ще се отплати веднага.
Повишете своята производителност. Научете се да ползвате динамични блокове. Запишете се на курс по AutoCAD.Свържете се с НАС. Повече информация за динамичните блокове, както и други интересни и ефективни техники за работа в AutoCAD, AutoLISP, Annotative. може да откриете във facebook

Свържете се с Нас

Офис - София - Люлин
Офис - Перник
Сервиз - София - Център
 
© 2006 PcWork-bg.com - Всички права запазени.