Ползване на референции в AutoCAD

Ползване на референции в AutoCAD

Референции в AutoCAD

Използването на външни референции в AutoCAD е едно мощно средство за организация и ускоряване на чертожния процес. Външната референция (External Reference) по същество е подложка. Например архитектурното разпределение може да бъде такава подложка за останалите проектанти. Ако подложката е прикачена към работния файл на съответния проектант като референция, това би облекчило много работата му.

Промяната в референтния файл ще се виждат в чертожния файл към който са прикачени при всяко повторно зареждане на референцията (XREF). Външните референция могат да бъдат различни по тип файлове: снимки (image), чертеж (dwg file) или PDF.
При работа с XREF може да се спазва една от двете основни концепции: Възможно е една референция да е споделена между множество чертежи, както и множество референции да са прикачени към един чертеж. Всичко зависи от конкретната задача.

В добавка работен чертеж с прикачена референция може да бъде прикачен като референция на друг чертеж. В такъв случай стои въпроса за видимостта на вложените референции и предпазването от възникване на кръгова референция. Последното зависи от типа на референцията (Reference Type), който може да бъде: Attachment и Overlay.

При ползването на XREF файлове следва да се държи сметка за следното: Мерните единици на работния и референтния чертеж трябва да бъдат коректни (обикновенно мерната единица в двата чертежа е една и съща). Друг проблем представлява споделянето на чертеж с външни референции.

Това се дължи на факта, че референцията за разлика от блока не става автоматично част от чертежа в който се вмъква. Поради тази причина файловете с референции трябва да се записват и споделят заедно с референтните им файлове.

За Повече информация за работа с XREF посетете: сайта ни или facebook страницата.

0/5 (0 Reviews)

Свържете се с Нас

Офис - София - Люлин
Сервиз - София - Център
Офис - Перник
 
© 2006 PcWork-bg.com - Всички права запазени.