Articles tagged with: програмиране

Какво е JAVA?

Какво е JAVA?

Java се използва и в e-commerce сферата и при уеб апликациите. Съществуват множество сървиси, създадени използвайки frameworks. Приложения базирани на Java се използват и в правителствения сектор, здравеопазването, образованието и др. Java или Джава е обектно-ориентиран език за програмиране. Кодът, написан на Java, не се компилира до машинен код за определен процесор, а до специфичен за езика код, наречен байт код. Поради това за изпълнението на програма, написана на Java, е необходима виртуална машина (на английски: Java Virtual Machine). Лесната преносимост между различните платформи (софтуерни или хардуерни) – веднъж написана и компилирана, една Java-програма може да бъде стартирана на компютри независимо от архитектурата или от операционната им система. Ако отворите своя Android смартфон ще видите множество приложения, използващи Java в комбинация с with Google Android API, което пък е подобно на JDK. Java е особено популярен език в банковата сфера и финансовите услуги.

Свържете се с Нас

Офис - София - Люлин
Офис - Перник
Сервиз - София - Център