Articles tagged with: NAS

Възстановяване данни RAID NAS

Възстановяване данни RAID NAS

Network Attached Storage (NAS) са устройства за съхранение, които са свързани директно към мрежата. Всъщност NAS е компютър с дискова система и мрежов контролер за свързване към мрежа. Операционната система и програмите на NAS модула осигуряват файловата система и достъп до файлове през мрежата, както и допълнителни функции, като управление на потребителя, архивиране и т.н. Обикновено устройствата на NAS нямат екран и клавиатура, но се контролират и конфигурират по мрежата, често използвайки браузър, свързвайки се с устройството на неговия мрежов адрес. В най-простата си форма NAS се състои от един или два твърди диска и мрежов контролер, контролиран от Linux-базирана операционна система. По-сериозните устройства заменят файлов сървър с масив от 24 или повече диска, комбинирани в RAID масиви (RAID 0, RAID 10, RAID 5 или RAID 6). Контролерът на такъв NAS е обикновен процесор Intel Core DUO или Intel Xeon.

Свържете се с Нас

Офис - София - Люлин
Офис - Перник
Сервиз - София - Център