ИТ аутсорсинг – Системни Администратори

ИТ аутсорсинг - Системни Администратори

ИТ аутсорсинг е все по-популярен начин за оптимизиране на разходите на предприятията, като са освободили собствения си персонал от ИТ специалисти и прехвърлят функциите си на специализирани компании. 

По правило това е най-оправдано за малкия бизнес, но все повече, средните и дори големите предприятия също прибягват до използване на външни специалисти, за да организират и използват необходимите ИТ услуги.

ИТ аутсорсинг – Системни Администратори

След нашите експертите разгледаха и модернизираха ИТ инфраструктурата на един от нашите клиенти (търговско предприятие с около 80 служители), успяхме да постигнем месечно намаление на разходите с 1500 лева за интернет трафик и 500 лева за телефония. Естествено, това изискваше интензивни преговори с доставчиците.

Степента на сигурност на бизнес данните беше увеличена няколко пъти.

Освен това, след замяна на остаряло оборудване с модерно оборудване, беше възможно да се освободи стая от 15 м². Също така, 4000 лева на месец бяха спестени благодарение на освобождаването на двама системни администратори на пълен работен ден.

Нашата компания НЕ е монополист на пазара на ИТ аутсорсинг. Ако възникне нужда, можете по всяко време да смените доставчика на услуги или да прехвърлите случаи в собствения технически отдел. Това няма да наруши стабилната работа на корпоративната информационна мрежа.

Бъдещето на нашата компания директно зависи от това доколко са доволни клиенти от обслужването. Следователно подходът ни се основава на три стълба – отговорност, компетентност и гъвкавост.
Ние предлагаме следните услуги в областта на ИТ аутсорсинга:

Компютърно обслужване

Антивирусна защита
Диагностика, ремонт и модернизация
Инсталиране и конфигуриране на програми, резервно копие
Ограничение на достъпа
Обслужване на клиентски и банкови системи
Софтуерно управление на лицензи
Настройка и свързване на нови компютри
Администрация за достъп до Интернет
Работи по поддръжката

ИТ аутсорсинг – Системни Администратори
Поддръжка на сървър

Настройка на политиката за сигурност
Поддръжка, защита, архивиране на файлов сървър
Администрация и поддръжка на домейни контролер
Настройка и администриране на пощенския сървър
Конфигуриране, наблюдение и поддръжка на терминален сървър
Създайте, конфигурирайте и поддържайте VPN сървър
Конфигурация, архивиране и наблюдение на сървъра за приложения
Архивиране, наблюдение и оптимизация на сървъри с бази данни
Управление и осигуряване на статистика на системите за отчитане на трафика

Комуникационна услуга

Автоматична телефонна централа – настройка, администриране и поддръжка
IP телефония – конфигуриране, актуализиране и наблюдение
Интернет – осигуряване на сигурен достъп, наблюдение на трафика, консултации
Корпоративна поща – администрация, управление на акаунти
Взаимодействие с телекомуникационни оператори

Администрация на мрежата и системата

Конфигуриране на активно мрежово оборудване
Свържете ново оборудване към мрежата
Мрежова топология
Отстраняване на проблеми с мрежата

Намаляване на разходите за ИТ

Спестете повече от 50% от разходите за ИТ инфраструктура
Сигурна надеждна работа на мрежата
Гарантирано бързо решение на проблеми с мрежата
ИТ одит, техническо и бизнес консултиране
Оптимални препоръки

Услуги ремонт компютри и лаптопи

Посетете нашата Facebook страница, там може да зададете своите въпроси и да получите компетентни отговори по теми свързани с компютърни услуги.

Loading...