Какво е JAVA?

Какво е JAVA?

Какво е JAVA?

Java или Джава е обектно-ориентиран език за програмиране. Кодът, написан на Java, не се компилира до машинен код за определен процесор, а до специфичен за езика код, наречен байт код. Поради това за изпълнението на програма, написана на Java, е необходима виртуална машина.

Лесната преносимост между различните платформи (софтуерни или хардуерни) – веднъж написана и компилирана. Една Java-програма може да бъде стартирана на компютри независимо от архитектурата или от операционната им система.

Android апликации

Ако отворите своя Android смартфон ще видите множество приложения, използващи Java в комбинация с with Google Android API, което пък е подобно на JDK.

Java е особено популярен език в банковата сфера и финансовите услуги. Използва се за писане на server side приложения, които получават данни директно от сървъра , обработват ги и ги изпращат към слведващия процес.

Какво е JAVA?

Java се използва и в e-commerce сферата и при уеб апликациите. Съществуват множество сървиси, създадени използвайки frameworks. Приложения базирани на Java се използват и в правителствения сектор, здравеопазването, образованието и др. Множество тулове за разработка на софтуер са написани на Java. Дори оpen source технологии като Open Office използват Java.

1.1 милиарда десктоп устройства използват Java;
930 милиона Java Runtime Environment се свалят всяка година;
3 милиарда мобилни телефона използват Java;
100% от всички Blu-ray плеъри използват Java;
Java задвижва принтери, уеб камери, игри, навигационни системи за коли, станции за заплащане на паркинг, терминали за онлайн плащания и много други.

Java е един от най-широко приложимите езици до момента. С него можете пълноценно да разработвате както огромни корпоративни проекти. И модерни мобилни приложения, така и логика за електронни устройства. Ето и още причини да го изучаваш:

Езикът активно се използва от повече от две десетилетия . Изключително полиран и добре развит е, а общността около него става все по-голяма и активна.

Java продължава да заема главна позиция в най-търсен и използван програмен език, както сред програмистката общност, така и на работния пазар.

Java е една от най-предпочитаните платформи за корпоративни разработки (enterprise development), като дава най-развития в света арсенал от enterprise технологии, използвани при разработката на големи и сериозни проекти.

Как да ускорите Android телефона Част 3

Посетете нашата фейсбук страница, там може да зададете своите въпроси и да получите компетентни отговори по теми свързани с компютърни услугил

Loading...